top of page
AMTEX

ALL-ENERGY UK 2024

All-Energy tự hào là sự kiện về năng lượng carbon thấp và năng lượng tái tạo đầy đủ trong chuỗi cung ứng lớn nhất Vương quốc Anh; và năm nay Triển lãm Dcarbonise cùng địa điểm nhắm đến người sử dụng năng lượng cuối cùng ở khu vực tư nhân và công cộng.


All-Energy mang đến cơ hội gặp gỡ, kết nối và kết nối với cộng đồng năng lượng tái tạo với hai ngày triển lãm liên tiếp


Thời gian: 15-16/5/2024

Địa điểm: SEC, Exhibition Way, Glasgow, G3 8YW


Những chuyên ngành gây chí ý tại Triển lãm:

 • Năng lượng sinh học

 • Hệ thống năng lượng

 • Lưu trữ năng lượng

 • Lưới thông minh

 • Năng lượng Hidro

 • Cộng đồng & Năng lượng địa phương

 • Pin hydro & nhiên liệu

 • Năng lượng biển

 • Gió biển

 • Gió trên bờ

 • Thông minh & Bền vững

 • Các thành phố

 • Năng lượng mặt trời

bottom of page