top of page
AMTEX

BIG DATA & AI PARIS 2024

Trong 12 năm, BIG DATA & AI PARIS là một hệ sinh thái độc đáo, nơi tinh hoa của Dữ liệu và AI của khắp nơi trên thế giới gặp nhau hàng năm, giao lưu xung quanh chương trình tiên tiến, mang tính biểu tượng và mạnh mẽ kết hợp các cuộc nói chuyện đặc biệt và chia sẻ phản hồi cụ thể, những cuộc họp quyết định và sự tổng hợp chưa từng có về các công nghệ tạo ra giá trị và có ảnh hưởng nhất ở thời điểm hiện tại!


Thời gian: 15-16/10/2024

Địa điểm: Paris Expo Porte de Versailles, Paris

bottom of page