top of page
AMTEX

FACTECH 2024

FACTECH là nơi gặp gỡ của các chủ nhà máy và kỹ sư, những người sẽ khám phá các giải pháp đáp ứng mọi yêu cầu về thiết kế và xây dựng nhà máy, quản lý năng lượng, an toàn, bảo trì nhà máy và nhiều yêu cầu khác từ các nhà cung cấp quốc tế. FACTECH sẽ hỗ trợ họ tạo ra nhà máy chất lượng cao, hiệu quả, an toàn và thân thiện với môi trường.


Thời gian: 19-22/6/2024

Địa điểm: BITEC, Bangkok, Thái Lan


Các lĩnh vực trưng bày chính:

  • Điện và Ánh sáng

  • An ninh nhà máy, CNTT

  • Môi trường

  • Giải pháp Xây dựng & Bảo trì

bottom of page