top of page

M-TECH TOKYO 2023

MTECH TOKYO 2023

Triển lãm Mtech Tokyo 2023 bao gồm:

Triển lãm Giải pháp Kỹ thuật & Sản xuất Thiết kế lần thứ 35

Triển lãm Công nghệ vật liệu và linh kiện cơ khí lần thứ 27

Triển lãm thực tế ảo & 3D lần thứ 31

Triển lãm AI / IoT công nghiệp lần thứ 5

Triển lãm Sản xuất phụ gia lần thứ 5

Triển lãm Linh kiện và công nghệ hàng không vũ trụ lần thứ 5

Triển lãm Thiết bị và thiết bị nhà máy lần thứ 5

Triển lãm Đo lường/ Thử nghiệm / Cảm biến lần thứ 4

bottom of page