top of page

MTECH OSAKA 2023

Mtech Osaka 2023 là triển lãm thương mại về gia công chế tạo hàng đầu thế giới bao gồm 8 triển lãm chuyên ngành:

- Triển lãm Giải pháp Kỹ thuật & Sản xuất Osaka lần thứ 25

- Triển lãm Công nghệ vật liệu và linh kiện cơ khí Osaka lần thứ 25

- Triển lãm Thiết bị và thiết bị nhà máy Osaka lần thứ 7

- Triển lãm Ai/ Iot công nghiệp Osaka lần thứ 5

- Triển lãm Sản xuất phụ gia Osaka lần thứ 4

-  Triển lãm Đo lường / Thử nghiệm / Cảm biến Osaka lần thứ 3

 

Triển lãm dự kiến đã đón hơn 50,000 lượt khách tham quan cùng hơn 1,000 khách trưng bày tham dự.

bottom of page